Ouderbijdrage

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL

Wij vergoeden geen ouderbijdrage. De ouderbijdrage is volgens de wet vrijwillig en is daarmee dus NIET VERPLICHT. 

Het gaat om onder andere:

  • schoolreizen
  • schoolkampen
  • introductiedagen
  • buitenlandreizen
  • tweetalig onderwijs
Als ouders hiervoor niet betalen, mogen kinderen toch altijd meedoen!