Ouderbijdrage, wat is er veranderd?

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL

Ouders van schoolgaande kinderen worden gevraagd om een ouderbijdrage te betalen. Maar er bestaat nog steeds veel verwarring over. De ouderbijdrage is namelijk niet verplicht. Veel mensen weten dat niet en scholen zijn daar niet altijd duidelijk over.

Er bestaan verschillende schoolkosten. Allereerst zijn er de kosten die de school betaalt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het lesmateriaal, boeken en dvd's. Daarnaast zijn er kosten voor de ouders. Zij moeten bijvoorbeeld een agenda, een rekenmachine, schriften, pennen en gymkleding kopen. Op bepaalde scholen gebruiken de kinderen een laptop of tablet. Scholen kunnen ouders vragen om die te kopen. Als ouders dat niet doen, dan moet de school daarvoor zorgen.

Tot slot is er de ouderbijdrage voor extra activiteiten, buiten het verplichte onderwijsprogramma om. Voorbeelden van extra activiteiten zijn schoolreisjes, dans- en muzieklessen, een kerstviering, tweetalig onderwijs, bijles, huiswerkbegeleiding en een sportdag.

Een ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Scholen kunnen ouders die de bijdrage niet willen of kunnen betalen, niet verplichten om dat wel te doen. Scholen moeten elk jaar in hun schoolgids melden hoe hoog de ouderbijdrage is en voor welke activiteiten het geld bedoeld is. Ook moeten scholen duidelijk maken dat die vrijwillig is. En dat leerlingen altijd mogen meedoen met de extra activiteiten. Ouders die de bijdrage niet kunnen of willen betalen, hoeven daar geen reden voor op te geven.

Sinds 1 augustus 2021 is er een wet die bepaalt dat alle leerlingen mogen deelnemen aan extra activiteiten. Ook als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. Eerder mochten scholen de leerlingen een andere gratis activiteit aanbieden als hun ouders de bijdrage niet betaalden. Als dan bijvoorbeeld bijna de hele klas naar Duinrell mocht, gingen de paar kinderen van 'niet-betalers' naar de plaatselijke speeltuin. Met de nieuwe wet is dat verschil niet meer toegestaan.

De onderwijsinspectie kijkt of scholen zich aan deze wet houden. Zo controleert de inspectie of scholen ouders laten weten dat de bijdrage vrijwillig is. Als ouders problemen hebben met een school over de bijdrage, kunnen ze contact opnemen met de inspectie. Als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen, moet de school zelf een oplossing bedenken.